آغاز سرویس دهی مرکز دانلود وبسایت موسسه

همزمان با آغاز دوره های آنلاین موسسه کلام گروه آموزش موسسه اقدام به بارگزاری منابع آموزشی مورد استفاده در موسسه کلام به همراه مجموعه ای از دیکشنری ها و منابع جنبی دیگر نموده است تا زبان آموزان عزیز به راحتی به منابع مورد نیاز دسترسی داشته باشند. بدیهی است در انتخاب این مجموعه نیاز زبان آموزان موسسه کلام با توجه به دوره های موسسه مدنظر بوده و قصد ایجاد آرشیو کامل منابع نبوده است، لذا از کاربران وبسایت که نیاز به منابعی دارند که موجود نمیباشد صمیمانه عذرخواهی مینماییم. در ضمن در بخش لینکهای مفید وبسایت آدرس وبسایهای ایرانی با آرشید بزرکی از منابع قرار داده شده است که در صورت لزوم قابل دسترسی است.

1398/12/10
: 13 : 0