موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

تیم مدرسین بزرگسال

 

 

      

 

 

نام :مسعود نگهبان

سابقه تدریس :18 سال

تحصیلات :کارشناسی ارشد

حیطه تخصصی تدریس :IELTS - conversation

 

 

 

 

نام :رکسانا کاظمی

سابقه تدریس :15 سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس : Conversation - IELTS

 

 

 

 

نام :مجتبی اسکندر پور

سابقه تدریس :4سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس :conversation_IELTS

 

 

 

 

نام :وحید مرتضوی

سابقه تدریس :15سال

تحصیلات : کارشناس آموزش زبان آموزش و پرورش

حیطه تخصصی تدریس :Conversation

 

 

 

تیم مدرسین کودک و نوجوان

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :شیرین اروج زاده

سابقه تدریس :3 سال

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی آموزش زبان

حیطه تخصصی تدریس :مکالمه کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :نگار مولایی

سابقه تدریس :2 سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس :مکالمه کودکان

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :مهسا اسحقی

سابقه تدریس :5سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس :مکالمه کودکان