logo-samandehi

موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

معرفی دوره

 

مرکز آموزش زبان کلام نواندیش در رده های سنی کودکان علاوه بر دقت موجود در کلیه سیستمهای آموزشی مرکز در زمینه انتخاب منابع و اساتید بدلیل حساسیت های سنی این گروه از جدیدترین مجموعه های آموزشی که دارای منابع جانبی جذاب همانند ویدئو‛نرم افزار‛کتاب‛پوستر هاوفلش کارت های آموزشی و برگه های کار کلاسی باشند با برنامه اجرائی بسیار دقیق سود می جوید.کتب دوره کودکان در حال حاضرمجموعه backpackمیباشد.آزمون های پرتعدادی که نمره دهی عددی نمیشوند ودر عین حالیکه استرس امتحان را ازبین می برند تضمین کننده  عمق یادگیری هستندو استفاده از نرم افزارتست ساز که با ورود ریزنمرات زبان آموزان در ساخت تستهای بعدی نقاط ضعف آنان را پوشش میدهد از مزایای این دوره هاهستند‛مدرسین این دوره ها ازبین زبان اموزان برتر موسسه که حداقل شش سال تحت دوره بوده اند استفاده میشود و پس از انتخاب جهت تدریس‛دوره اموزش معلمان مکالمه را میگذرانند که ارامش خیال اولیا ومسئولین موسسه را در کلیه زمینه های ضروری تدریس و مدیریت کلاس تضمین مینماید.کلاسهای کودکان در صورت نیاز توسط دو مدرس همزمان تدریس میشود تاتوجه لازم به صحت اموزش کلیه زبان اموزان معطوف شود هر چند که تعداد نفرات یک کلاس هیچگاه بیش از 10نفر نیست.جهت ملاحظه منابع‛ترتیب ترم ها و تقویم آموزشی دوره ها به بخشهای مربوط رجوع نمایید.

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و درس طول ترم
Starter a 15 (Back Pack Starter Units (1-3 دوماه
Starter b 20 (Back Pack Starter Units (4-6 دوماه

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و درس طول ترم
Back Pack 1a 15 (Back Pack 1 Units (1-3 دو ماه
Back Pack 1b 15 (Back Pack 1 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 1c 15  (Back Pack 1Units (7-9 دو ماه

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و ترم طول ترم
Back Pack 2a 15 (Back Pack 2 Units (1-3 دو ماه
Back Pack 2b 15 (Back Pack 2 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 2c 15 (Back Pack 2 Units (7-9 دو ماه

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و ترم طول ترم
Back Pack 3a 15 (Back Pack 3 Units (1-3 دو ماه
Back Pack 3b 15 (Back Pack 3 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 3c 15 (Back Pack 3 Units (7-9 دو ماه

 

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و ترم طول ترم
Back Pack 4a 15 (Back Pack 4 Units (1-3 دو ماه
Back Pack 4b 15 (Back Pack 4 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 4c 15 (Back Pack 4 Units (7-9 دو ماه

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و ترم طول ترم
Back Pack 5a 15 (Back Pack 5 Units (1-3 دو ماه
Back Pack 5b 15 (Back Pack 5 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 5c 15 (Back Pack 5 Units (7-9 دو ماه

 

نام سطح تعداد جلسات هر ترم کتاب و ترم طول ترم
Back Pack 6a 15 (Back Pack 6 Units (1-3  دو ماه
Back Pack 6b 15 (Back Pack 6 Units (4-6 دو ماه
Back Pack 6c 15 (Back Pack 6 Units (7-9 دو ماه

 

 

Backpack Program Components

برنامه های مورد استفاده در کلاس BackPack

Digit ISBN

Backpack Starter

کتاب کلاس Student Book
کتاب کار Workbook
تمرین معلم Teacher's Edition
برنامه شنیداری Audio Program
سی دی آموزشی CD
فلش کارت Picture Cards
پوستر Posters (set of 12)
مجموئه ویدئویی Video with Video Guide
نرم افزار های ارتباط با موسسه و اولیا DVD
نرم افزار آزمون ساز Smart test maker software 
  • برای مشاهده تقویم دوره ها اینجا کلیک کنید
  • برای دانلود تقویم دوره ها اینجا کلیک کنید