موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

 

تیم مدیریت موسسه کلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام : مسعود نگهبان                                                      

سمت :مدیر عامل - مدیر آموزش

تحصیلات :کارشناسی ارشد (روانشناسی - زبان انگلیسی)

E-mail:masud.negahban@hotmail.com                               

 

 

 

 

 

نام :رکسانا کاظمی

سمت : مدیر داخلی مرکز

تحصیلات :کارشناسی

E-mail:roxana_kazemy@yahoo.com

 

 

 

کادر موسسه

 

 

 

 

 

نام :رقیه بالازاده

سمت : مدیر وبسایت و امور پشتیبانی آنلاین زبان آموزان

تحصیلات :کارشناسی IT

E-mail:roghybalazadeh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :شیرین نگهبان

سمت :ارزشیابی و امتحانات

تحصیلات :کارشناس ارشد آموزش زبان