logo-samandehi

موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

 

گرامر یکی از مهمترین مهارت های زبان می باشد.هر چند از دیدگاه برخی از متدهای آموزش زبان پرداختن مستقیم به آن توصیه نشده است، اما دیدگاه و نظریات حتی مدرنی وجود دارد که یادگیری ان را ضروری می شمارند و هنگامی که صحبت از انگلیسی آکادمیک باشد به دلیل اینکه تولید آگاهانه ساختارهای پیشرفته یک ضرورت می باشد اهمیت آن روشن تر می شود.این امر زمانی کامل اجتناب ناپذیر می گردد که مدت آموزش کوتاه باشد و امکان جذب و کاربرد نااگاهانه نکات ساختاری و گرامری امکان پذیر نمی نماید. موسسه آموزش زبان کلام در راستای برگزاری دوره های متنوع اموزشی خود گستره ی نسبتا وسیعی از دوره های گرامر را برگزار می نماید که مشخصات کلی دوره ها از قبیل تعداد جلسه، سطح ، منبع و دیگر اطلاعات هم در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. در صورت نیاز به مشاوره، کارشناسان ما آماده پاسخگویی می باشند.